Kisah Kemuliaan Wanita dalam Islam

September 23rd, 2010 by Arrisalah, under Tulisan.

Sumayyah binti Hubath adalah ibu kandung dari Amar bin Yassir. Ia adalah gambaran cemerlang dari wanita yang pertama kali mati syahid. Dengan ketebalan Imannya, ia berani menentang Abu Jahal yang terkenal bengis dan kejam. Ia, suami dan anaknya dilempar ke lautan pasir yang amat panas, dengan kaki dan tangan yang diikat, sehingga tidak dapat bergerak leluasa.

Mereka disiksa dengan teramat kejam, agar mau mengikuti kemauan Abu Jahal untuk keluar dari Islam. Namun tiada terdengar sepatah katapun dari Yassir dan anaknya selain rintihan semata. Karena itu penyiksaan terhadap mereka semakin ditingkatkan. Sedangkan Sumayyah tidak hanya diam dan merintih, tetapi dengan berani dia menentang Abu Jahal dan menyatakan bahwa dirinya akan tetap berpegang teguh pada keimanannya, meskipun harus menebusnya dengan tebusan yang teramat mahal.

Ketika Rasulullah melewati keluarga Yassir yang sedang menjalani penyiksaan, beliau langsung bersabda, “Wahai keluarga Yassir bersabarlah! Karena tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga.”

Nah, apakah yang diperbuat Abu Jahal ketika ia ditentang oleh seorang wanita??? Apakah yang ia lakukan ketika kesombongan dan kebengisannya dianggap enteng serta penyiksaannya malah membuat mereka semakin berani? Maka ia pun menghabisi nyawa wanita mulia itu!

Perjalanan hidup Sumayyah dicatat dalam lembaran sejarah Islam dengan tinta emas. Hingga kini namanya tetap abadi, sebagai wanita yang pertama kali mati syahid, yang kematiannya menjadi lentera penerang iman. Dapat dijadikan contoh teladan dalam menegakkan prinsip. Ia mantap berpegang teguh pada keimanannya walaupun harus menebusnya dengan tebusan yang sangat mahal.

Dalam kitab Al-Ishabah, Ibnu hajar menegaskan : “Sumayyah binti Hubath adalah mantan budak Hudzaifah bin mughirah bin Makhzum. Ia termasuk angkatan pertama dalam memeluk Islam. Dalam menyatakan keimannya ia berada pada urutan ke 7. Ia disiksa oleh Abu Jahal dan ditusuk dengan tombak pada alat vitalnya, hingga meninggal dunia. Karenanya ia adalah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam. Sedangkan Yassir adalah sepupu Hudzaifah, karena itu ia dinikahkan dengan Sumayyah, hingga dikaruniai anak bernama Amar bin Yassir. Dan setelah dimerdekakan, Yassir beserta anak dan istrinya termasuk angkatan pertama yang memeluk Islam”.

Sumayyah adalah lambang pengorbanan dalam menegakkan agama Allah. Ia berani berterus terang menyatakan keislamannya, ketika kaum kafir Quraisy sedang bengis-bengisnya. Mujahid menegaskan orang yang pertama kali menunjukkan keislamannya ada tujuh orang, Rasulullah, Abu Bakar, Bilal, Khabab, Shuhaib, Amar bin Yassir, dan Sumayyah. Rasulullah dan Abu Bakar, dihalang-halangi oleh kaumnya, sedangkan yang lain disiksa. Mereka dipanggang diteriknya sinar matahari padang pasir. Di tengah penyiksaan yang biadab itu, datanglah Abu Jahal menghampiri Sumayyah, lantas menusuk alat vitalnya dengan tombak, hingga meninggal dunia.

Ibnu Sa’ad mengetengahkan sebuah riwayat dengan sanad yang shahih, bersumber dari Mujahid, bahwa ia telah berkata, “Wanita yang pertama kali syahid dalam Islam adalah Sumayyah, seorang wanita tua lagi lemah”. Ketika Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar, Rasulullah bersabda pada Amar bin Yassir, “Yaa Amar, Allah telah membunuh orang yang telah membunuh ibumu.”

Bila kita perhatikan secara seksama, ternyata orang yang pertama kali memeluk Islam adalah Khadijah Binti Khuwailid, dan orang yang pertama kali mati syahid dalam Islam adalah Sumayyah binti Hubath, yang keduanya adalah wanita. Maka dimanakah letak Anda selaku muslimah dalam Islam saat ini??? (Wanita-wanita Pendamping Rasulullah – Aba Firdaus Al-Halwani)..

1 Komentar

Santri Drajat  on Juni 11th, 2016

Saran : Sering-sering di update ya wesbitenya dan juga gunakan desain website responsive

Beri komentar

css.php